Сайт туралы

«Amankeldy araiy» аудандық газетінің сайты.

Газет 2021 жылдың 23 маусымы күні Қазақстан Республикасы Ақпарат жԥне қоғамдық даму
министрлігі Ақпарат комитетінде тіркеуден өткізіліп, №KZ54VPY00036984
куԥлігі берілді.


Жб аты: syntas.kz
Меншік иесі: «Аманкелді арайы» газеті редакциясы ЖК